INSTITUT FOR
SUNDHED & TRIVSEL
Trivsel  onboard

Trivsel – på erhvervs abonnement

Hvorfor er der brug for trivselskoordinatorer?
Undersøgelser viser at kun 13% er engagerede i deres arbejde, 63% er uengagerede i deres arbejde og 24% er aktive uengagerede. Det taler for, at der er masser af ressourcer og effektivitet, som udebliver. Det betyder også, at en virksomhed i virkeligheden har en meget mindre arbejdsstyrke end antaget. Hvad er det så, der gør, at medarbejdere ikke føler, at de kan være fuldt ud engagerede?

Der har i mange år været fokus på stress på arbejdspladsen, men det er der ikke kommet mindre stress ud af – tværtimod. Det er nemlig ikke selve stressen, der er problemet, men det, der forhindrer én i at få stress, der mangler. Derfor er det manglen, der er problemet. Det, der mangler, er de grundlæggende byggesten, nemlig:
trivsel, tillid, mening og forståelse.
få jeres egen Trivselskoordinator

Trivsel er ikke noget som opstår af sig selv, og slet ikke efter en nulstilling som isolation og nedlukning. Det er jeres kultur, som skal kultiveres og plejes.

Mere end nogensinde er der brug for en kultur-koordinering, der varetager sundhed og trivsel på arbejdspladsen.

»En trivselskoordinator designer trivslen og arbejdsglæden i organisationen.
En trivselskoordinator støtter ledelsen i, at budskaberne kommer ud til alle og sikrer at alle er med.
Trivselskoordinatorens vigtigste opgave er at styrke samarbejdet og den sociale kultur og at forbygge og reducere stress og unødvendige rutiner«.
Den medmenneskelige faktor i organisationen

Trivselskoordinatoren er den medmenneskelige faktor i organisationen.

Med fokus på mening, arbejdsglæde og trivsel søger trivselskoordinatoren sammenhæng, og eliminerer dét, som skaber afstand og misforståelser.

Så på mange måder bliver trivselskoordinatoren bindeleddet mellem:

 • Ledere og ansatte

 • Visioner og implementering

 • De forskellige afdelinger

 • De nye medarbejdere og rutinerne

 • Kulturen og effektiviteten

 • Bæredygtighed og overskud

 • Tradition og nytænkning

»For at vinde i fremtiden
kræver det vilje til at forandre og forbedre
gennem et minimum af omkostninger og ressourcer«..
Få et abonnement til medarbejderne, lederne eller hele organisationen.
Trivselskoordinatorens fokus er at motivere,
skabe tillid, skabe sammenhæng samt kommitment.
Gennem det at:
-Skærpe kommunikationen, arbejdslysten og arbejdsglæden
-Konfliktløse og eliminere misforståelser og tvivl
-Sparre med ledelsen og de enkelte medarbejder om strategiske og nye enklere løsninger
-Have fokus på reduktion af energi, processer og arbejdsgange
-Styrke medansvar og læring gennem tværfagligt samarbejde og udvikling
Medarbejder abonnement
Trivsel og ressource styrkende medarbejdersamtaler. Dialog samtaler, konfliktmægling, krisesamtaler, trivselssamtaler, karrierer samtaler.
Samtaler der forbygger stress, styrker dialogen, og som skaber relationer og samarbejde.
Advisory abonnement – Trivsel på ledelses niveau
Sundhed- og trivselsstyrkende indsatser i samarbejde med ledergruppen. Sparring og trivselssamtaler med den enkelte leders trivselsindsats i pågældendes afdeling.
Konfliktløsende dialoger, coaching og sparring omkring medarbejder, teamet og trivselsindsats.
Organisations abonnement
Sundhed og Trivsel som funktion i organisationen som helhed, både på ledelsesgangen, blandt medarbejderne, til teams møder og gennem tværfaglige trivsels indsatser.

Trivselskoordinatorens opgaver er mange, men hovedopgaven er at skabe holdånd og motivation, have fokus på det, som binder de ansatte sammen, samt at holde fokus på mål, retning, strategier og intern læring.

Eksempler på opgaver i organisationen

 • at forbedre arbejdsmiljøet og nedbringe sygefravær

 • at konfliktløse forskelligheder, så det bliver til styrke og ikke modstand

 • at sætte trivsel, kommitment og sammenhæng på dagsordenen

 • at skabe sammenhæng og forståelse for den enkelte medarbejder i stressede situationer

 • at skabe mening og forståelse for organisationens formål og interesser

 • at være katalysator for sociale færdigheder og læringsprocesser

 • at få skabt sociale og kollegiale event samt eventmanagement

 • at være sparringspartner for ledelsen samt HR-funktionen ved forandringsprocesser

 • at støtte ledelsen i at få kommunikeret og implementeret processer

 • at sørge for at alle er med og bidrager med deres roller og ansvar

 • at holde trivselssamtaler med de enkelte medarbejdere for at opretholde engagementet

 • at øge den sociale kapital og investering i de menneskelige værdier for at sikre en plads i fremtiden