Stress 

Der er så meget stress i samfundet. En´ ting er viden omkring emnet, en anden er, hvad der skal implementeres til varig forhindring af stress! 

Og hvordan vi bedst, som medmennesker, støtter stressramte ud af stresstilstanden igen.

1. “Er stress egentlig en folkesygdom …
og hvad kan man gøre ved den?”

Dette foredrag indeholder viden om hvad stress egentlig er, og byder på værktøjer til forebyggelse og “helbredelse” af stress.

Foredraget er i særdeleshed til brug for dem som har begyndende stresssymptomer, og for dem som har brug for viden omkring emnet.

For alle.
For virksomheder, a-kasser og fagforeninger.  

Varighed ca. 2 ½ time

Pris: 6.500 kr. 

2.  “Pårørende til en stressramt”

Foredraget indeholder viden om hvad stress er, og om hvordan man forholder sig til en person der er ramt af stress, og hvordan man bedst mulig støtter vedkommende i at komme på fode igen.

Foredraget fortæller også om, hvordan pårørende på den bedste måde kan være der for den stressramte. Foredraget kommer også ind på hvordan arbejdspladsen bedst tager imod en tidligere stressramt, der starter op på arbejdet igen.

For virksomheder, a-kasser, fagforeninger.

Varighed ca. 2 ½ time

Pris: 6.500 kr.