Kursus i strategisk lederskab

for ledere og mellemledere

3 dages intensiv strategi kursus. I lederskab og kommitmen med fokus på trivsel, kompetance- og organisations udvikling mod en bæredygtig fremtid, og med fokus på ansvarlig lederskab i en forandrelig verden på vej mod bæredygtighe

Forandringsprocesser

Forandringsprocesser er blevet et nødvendigt grundvilkår. Desværre mister vi os selv i detaljerne, som truer med at være forældede inden vi har fået styr på processen, og ofte står nye processer i kø for at tilføje nye procedure. Lederne er pressede og medarbejderne falder fra enten i mistrivsel eller i stress. Det hele ligner en centrifugal kraft som kaster alle af processerne, en efter en. Konsekvenserne er at vi har tralvt med at overleve, og derved mister vi samarbejdet, formålet, det større billedet, og ikke mindst den kultur vi ønsker at arbejde i.

Det betyder også at de virksomheder som ikke har knækket koden, for trivsel og tiltrækning af medarbejder og kunder, gennem et bæredygtigt fokus, som favner hele organisationen og dens bidrag til verden og kunderne, risikere at stå uden medarbejder og kunder og derved mister de deres eksistensberigtigelse.

Dette kursus giver nogle simple proces og organisatoriske modeller og metoder til at arbejde med hele virksomheden og virksomhedens interesser, som medarbejder, kunder og vækst og udvikling, mod en bæredygtig fremtid.

Illustration: Helena Hülsen

Governance & commitment plan© Med fokus på Governance, strategi og bæredygtighed.

Vi har lavet et Governance og commitment koncept for små og mellemstore virksomheder, hvor effektivitet, forandring og trivsel går hånd i hånd. Hvor det handler om kontinuitet og løbende processer, i både fastholdes af trivsel, og kultur, samtidig udvikling af kompetancer, og de nødvendige forandrings processer mod en bæredygtig fremtid.

Deltagerne tilbydes efterfølgende at komme ind i et pro-sparringsnetværk og med muligheden for, at blive tilknyttet som freelance konsulent i et Match med en eller flere organisationer.

Som Psykoterapeut eller Coach har du erfaring for at arbejde med mennesker, både i krise, men også i at arbejde retningsbestemt, mod et givent mål i fremtiden. På den måde er du velbevandret i kontakt og tillid, og har dit menneske syn på plads, samt har dine metoder og værktøjer i orden.

Vores kursus i Lederskab og kommitment er en overbygning til netop de fagpersoner, som ønsker at gå en til en samtaler, som coaching og psykoterapi er, til at kunne være en proces ledelse og kommitment konsulent.
Du bliver undervist til at tranformere din viden og erfaring til at kunne står som en kompetent erhvervskonsulent, med sans og overblik over alle processer og få alle med bidragende og samskabende.

 

Når formålet er trivsel og bæredygtigt

Illustration: Helena Hülsen

Når vi tænker i helheder, bliver formålet både etisk og bæredygtigt og vi er alle, ikke bare afhængige af det, men alle ønsker en verden i bedring og mest af alt, vil alle gerne bidrage og tage det nødvendige ansvar.

Derfor giver det god mening i at alle er medskabet af det mulige ud fra det givende. For når alle er med og alle ønsker den forandring som både er healende, giver trivsel og bedre vilkår, så giver det både god økonomi og tiltrækker både medarbejder og kunder.

Så på et plan så står i både i “The point of no return” og der er kun et sted at blive forankret som er “The point of gravity”. Hvilket betyder at vi at vi kan længere gøre som vi plejer, og vi er nødt til at finde et bedre bæredygtigt sted at stå. Hvilket gør at vi er alle nødt til at understøtte de nødvendige forandringsprocesser.
Et vigtigt element er at får formidlet og støttet den enkelte til at forstå formålet og deri giver det mening for alle, og modstanden mod forandring, mindste og omvendt, så er der modstand mod “Business as usual”.

Igen ser vi at det kræver menneske kundskaber og menneskeforståelse og indsigt til at støtte processerne, for den enkelte, teamet og virksomheden som helhed.

Bliv klædt på til at kunne kompetanceudvikle hele organisationen mod en bæredygtig fremtid.

Kurset er bygget så praktisknært som muligt, formen er sokratisk og undersøgende. Kursisterne griber og sammen begriber og sætter det sammen med deres egen levede erfaring.
Modellerne er essentielle og befriet for teoretiske dogmer, men kan ses som værktøjer alle kan bruge ud fra deres egen model af verden.
Kurset er intens og på den måde kan deltagerne efter kurset arbejder videre i dybden, og processer er dynamiske og oplevelsesorienteret.

Kurset er bygget op omkring 25 års terapeut og konsulent erfaring, og 15 års udbud af uddannelser og undervisning.

Kurset skal ses som en holistisk og en metode til at arbejde og forstå de komplicerede processer, hvor der er mange lag og mange forskellige interesser.
Det største formål er at kursisterne bliver i stand til at arbejde i processer, der samle alle i organisationen, under et større interesse fællesskab, hvor trivsel og bæredygtighed er ledelsesstjernen. Det at holde overblikket, og iværksætter af de mange processer og projekter, som skal understøttes af summen af organisationens resurser, uden stress og uden manglende forståelse og indsigt for de ansatte.

Kurset er bygget op på 6 temaer, mennesket, organisationen, formål, identitet, værdier, mission, etik, Ansvarligt adfærd/blue print

Kursets emner

Vi starter med at få et holistisk menneskesyn på plads.
Mere end nogensinde er vi på arbejdsmarked blevet til degrederet til at være en funktion. En stor del af vores mistrivsel, stress og sygdomme, har rødder i netop det, at vi ikke har os selv helt med på jobbet. Det sammen med de udfordringer vi både har i selve organisationen sammen med de globale udfordringer.

Menneskesyn “Det hele menneske”
De 4 livsarenaer
Overlevelses & trivselspyramiden
Sundheds og trivsels hjulet
konfliktløsningsmodel

 

Efter mennesket så kommer vi til organisationen og dens placering i verden. Vi er nødt til at se organisationen som en organisme, et kompleks system som mennesket, der består af flere systemer og flere lag. Og fremtidens organisationer, er dem som skal både betale og skabe den bæredygtige verden, vi ønsker at leve i.

Den levende organisation
De 5 essentielle ledelsesprincipper
De 7 evolutionære organisations niveauer
De 7 perceptions niveauer
De 7 evolutionære organisations niveauer
De 6 ledelsesniveauer

Uden formål duer helten ikke, eller vi har mission uden formål.
Formålet træder frem når vi har nogle visioner, om hvordan vi ønsker livet skal være, hvordan vi ønsker at leve, og det vi skal leve af.
Formålet er den ledestjerne, som hvis den er sat stærkt nok og er inkluderende, med os selv som hovedpersonen frem for et tandhjul, så giver det både mening og alle ønsker at bidrage.

Visioner
Eksistensberettigelse
Strategi
Prioritets pyramiden
DLO kort over processerne

En organisations identitet spiller en stor rolle, fordi forbrugeren, kunderne vil i fremtiden købe fra dem som giver dem mest for pengene. Sådan har det altid været, men de vil have mere i kurven, nemlig ingen slid på miljøet, ingen børneslaver, en stor grad af cirkulær økonomi, social og global ansvarlighed. Det kræver at forbrugeren kan se hvem der står bag ydelserne og produkterne. Hvem er du som ønsker at sælge mig noget?

Identitet
Story and event
Branding
Strategisk kommunikation

Missionen er det det vi gør for at opnår vores visioner. Her kræver det at få defineret visionerne og hvordan bryder vi det ned, så alle er med og alle forstår deres rolle og ansvar. Så jo mere holistiske vores visioner, er desto mere motiverede bliver vi. Motivationen er vigtigt at have med som den prisme vi ser på vores engagement med. Eller uden holistiske visioner, så handler det om kroner og øre, og det er ikke længere motiverende nok, det rækker til produktet alene, uden mennesker, miljø og fremtid.

Vækst i 3 niveauer
Udvikling
Hvordan når vi vores visioner
Forpligtelsen og beslutninger

Når vi taler om værdier, så taler vi også om os selv, vores liv og vores Vores plads i verden, men det handler i høj grad også om det vi har samme. Værdier er mest af alt, det vi har og deler med hinanden.
Værdier er også den værdi vi skaber i de produkter og ydelser vi levere som organisation. Det er det positive aftryk vi sætter i verden, det er den glæde og den stolthed vi står med, når vi lykkes at følge vores mål og drømme.

Hvad er vores værdi
Læring i praksis
Sæt lederne fri til at lede
Samskabelse
Feedback og coaching

Vi har mere end nogensinde et ansvar at bærer, både for os selv, vores egen trivsel, men også et socialt og globalt ansvar, og hvis vi tager dette store ansvaret på vores skuldre, så går vi i knæ, eller i stykker. Derfor er vores største ansvar også at se os selv, som det etiske menneske, som ønsker det godt, og det vi gør, gør vi godt. Så der er ikke længere plads til at gøre os mindre end vi er, deri bliver vi en del af noget større, og her bliver vi bæredygtige, og kan tage det store ansvar på os.

Effektivitets kompasset
Det etiske kompas
Det sociale ansvar

I 30 år eller mere har vi styrtet afsted, ud fra en ledelses strategi om at vi skal springe fra den ene brændende platform, til den næste, ud fra tesen om at der skal frygt til at få os mennesker til at rubbe neglene.
Derfor skal forandring ske fra bunden af. Derfor giver det mening, at medarbejderne er medskaber af de nødvendige forandringer som organisationerne står over for. Snart skal de kunne fremvise co2 regnskab, de skal kende deres forbrug og deres værdikæde og forsynings kæde, og de skal være en del af en større bærdygtig plan.

Den nødvendige ønskværdige forandring
De 6 niveauer af engagement
De 6 niveauer af indstillinger
Digitalisering

Praktiske informationer

Intensivt og eksklusivt kursus – 3 dage, på luksushotellet Marriott ved vandkanten, fuld forplejning, morgenmad, frokost, kaffe og sødt, og vand under hele kurset.

Deltagerne tilbydes efterfølgende at komme ind i et pro-sparringsnetværk og med muligheden for, at blive tilknyttet som freelance konsulent i et Match med en eller flere organisationer.

Tilgængelig strategisk værktøjskasse til at søge inspiration og modeller indenfor ledelse og organisation.

 

Nye datoer på vej.