Strategi dag

Lederskab og Kommitment
forandringer & vækst
mod en bæredygtig fremtid

Mads Vang Christensen

Udviklingskonsulent,
psykoterapeut og forfatter

+30 års erfaring

Helheden i enkeltheder

 • Visioner
 • Formål
 • Identitet
 • Mission
 • Kultur & Trivsel
 • Værdier
 • Ledelse
 • Governance
 • Strategien
 • Kommunikation
 • Ansvarlig adfærd
 • Carbon footprint
 • Bæredygtighed
 • Ledelsesprincipper
 • Branding

Forandringsprocesser er blevet et nødvendigt grundvilkår. Desværre mister vi os selv i detaljerne, som truer med at være forældede, inden vi har fået styr på processen, og ofte står nye processer i kø for at tilføje nye procedurer.

Lederne er pressede og medarbejderne falder fra enten i mistrivsel eller i stress. Det hele ligner en centrifugal kraft, der kaster alle af processerne, en efter en. Konsekvenserne er at vi har travlt med at overleve, og derved mister vi formålet, det større billede og ikke mindst den kultur vi ønsker at arbejde i.

Strategi & DLO processen

Er en mulighed for at se og gense firmaet gennem et fænomenologiske filter, hvilket vil sige at se med nye øjne på værdier, formål, fremtidsvisioner og ikke mindst, at se med forandringskompasset, som basalt set handler om, hvad kan effektiviseres, gennem reduktion, og hvad skal fornyes og udvikles.

Strategi og identitet

Visionen

Formålet

Når formålet er trivsel og bæredygtigt

Når vi tænker i helheder, bliver formålet både etisk og bæredygtigt og vi er alle, ikke bare afhængige af det, men alle ønsker en verden i bedring og mest af alt, vil alle gerne bidrage og tage det nødvendige ansvar.

Derfor giver det god mening i at alle er medskabet af fremtidens forandringsprojekter, når de er forankret i trivsel og bæredygtighed. For når alle er med og alle ønsker den forandring som både er healende, hæver trivsel, formål og mening, så giver det både god økonomi og tiltrækker både medarbejder og kunder.

Så på et plan så står vi både i “The point of no return”, hvilket betyder at vi ikke kan gå tilbage, og vi kan heller ikke længere gøre som vi plejer, og vi er nødt til at skabe et bedre bæredygtigt fundament. Dette gør, at vi er alle nødt til at understøtte de nødvendige forandringsprocesser.

Det vigtigske element, er at får formidlet og støttet den enkelte til at forstå formålet og deri giver det mening for alle, hvilke gør at modstanden mod forandring, forsvinder, og alle ønsker den nødvendige forandring, når de forstår, at det er til alles bedste. mindste og omvendt, så er der modstand mod “Business as usual”.

Igen ser vi at det kræver menneskekundskaber og menneskeforståelse og indsigt til at støtte processerne, for den enkelte, teamet og virksomheden som helhed.

Kursets emner

Bliv klædt på til at kunne kompetanceudvikle hele organisationen mod en bæredygtig fremtid.

Kurset er bygget så praktisknært som muligt, formen er sokratisk og undersøgende. Kursisterne griber og sammen begriber og sætter det sammen med deres egen levede erfaring.
Modellerne er essentielle og befriet for teoretiske dogmer, men kan ses som værktøjer alle kan bruge ud fra deres egen model af verden.
Kurset er intens og på den måde kan deltagerne efter kurset arbejder videre i dybden, og processer er dynamiske og oplevelsesorienteret.

Kurset er bygget op omkring 25 års terapeut og konsulent erfaring, og 15 års udbud af uddannelser og undervisning.

Kurset skal ses som en holistisk og en metode til at arbejde og forstå de komplicerede processer, hvor der er mange lag og mange forskellige interesser.
Det største formål er at kursisterne bliver i stand til at arbejde i processer, der samle alle i organisationen, under et større interesse fællesskab, hvor trivsel og bæredygtighed er ledelsesstjernen. Det at holde overblikket, og iværksætter af de mange processer og projekter, som skal understøttes af summen af organisationens resurser, uden stress og uden manglende forståelse og indsigt for de ansatte.

Kurset er bygget op på 6 temaer, mennesket, organisationen, formål, identitet, værdier, mission, etik, Ansvarligt adfærd/blue print

Vi starter med at få et holistisk menneskesyn på plads.
Mere end nogensinde er vi på arbejdsmarked blevet til degrederet til at være en funktion. En stor del af vores mistrivsel, stress og sygdomme, har rødder i netop det, at vi ikke har os selv helt med på jobbet. Det sammen med de udfordringer vi både har i selve organisationen sammen med de globale udfordringer.

Menneskesyn “Det hele menneske”
De 4 livsarenaer
Overlevelses & trivselspyramiden
Sundheds og trivsels hjulet
konfliktløsningsmodel

Efter mennesket så kommer vi til organisationen og dens placering i verden. Vi er nødt til at se organisationen som en organisme, et kompleks system som mennesket, der består af flere systemer og flere lag. Og fremtidens organisationer, er dem som skal både betale og skabe den bæredygtige verden, vi ønsker at leve i.

Den levende organisation
De 5 essentielle ledelsesprincipper
De 7 evolutionære organisations niveauer
De 7 perceptions niveauer
De 7 evolutionære organisations niveauer
De 6 ledelsesniveauer

Uden formål duer helten ikke, eller vi har mission uden formål.
Formålet træder frem når vi har nogle visioner, om hvordan vi ønsker livet skal være, hvordan vi ønsker at leve, og det vi skal leve af.
Formålet er den ledestjerne, som hvis den er sat stærkt nok og er inkluderende, med os selv som hovedpersonen frem for et tandhjul, så giver det både mening og alle ønsker at bidrage.

Visioner
Eksistensberettigelse
Strategi
Prioritets pyramiden
DLO kort over processerne

En organisations identitet spiller en stor rolle, fordi forbrugeren, kunderne vil i fremtiden købe fra dem som giver dem mest for pengene. Sådan har det altid været, men de vil have mere i kurven, nemlig ingen slid på miljøet, ingen børneslaver, en stor grad af cirkulær økonomi, social og global ansvarlighed. Det kræver at forbrugeren kan se hvem der står bag ydelserne og produkterne. Hvem er du som ønsker at sælge mig noget?

Identitet
Story and event
Branding
Strategisk kommunikation

Missionen er det det vi gør for at opnår vores visioner. Her kræver det at få defineret visionerne og hvordan bryder vi det ned, så alle er med og alle forstår deres rolle og ansvar. Så jo mere holistiske vores visioner, er desto mere motiverede bliver vi. Motivationen er vigtigt at have med som den prisme vi ser på vores engagement med. Eller uden holistiske visioner, så handler det om kroner og øre, og det er ikke længere motiverende nok, det rækker til produktet alene, uden mennesker, miljø og fremtid.

Vækst i 3 niveauer
Udvikling
Hvordan når vi vores visioner
Forpligtelsen og beslutninger

Når vi taler om værdier, så taler vi også om os selv, vores liv og vores Vores plads i verden, men det handler i høj grad også om det vi har samme. Værdier er mest af alt, det vi har og deler med hinanden.
Værdier er også den værdi vi skaber i de produkter og ydelser vi levere som organisation. Det er det positive aftryk vi sætter i verden, det er den glæde og den stolthed vi står med, når vi lykkes at følge vores mål og drømme.

Hvad er vores værdi
Læring i praksis
Sæt lederne fri til at lede
Samskabelse
Feedback og coaching

 

Vi har mere end nogensinde et ansvar at bærer, både for os selv, vores egen trivsel, men også et socialt og globalt ansvar, og hvis vi tager dette store ansvaret på vores skuldre, så går vi i knæ, eller i stykker. Derfor er vores største ansvar også at se os selv, som det etiske menneske, som ønsker det godt, og det vi gør, gør vi godt. Så der er ikke længere plads til at gøre os mindre end vi er, deri bliver vi en del af noget større, og her bliver vi bæredygtige, og kan tage det store ansvar på os.

Effektivitets kompasset
Det etiske kompas
Det sociale ansvar

I 30 år eller mere har vi styrtet afsted, ud fra en ledelses strategi om at vi skal springe fra den ene brændende platform, til den næste, ud fra tesen om at der skal frygt til at få os mennesker til at rubbe neglene.
Derfor skal forandring ske fra bunden af. Derfor giver det mening, at medarbejderne er medskaber af de nødvendige forandringer som organisationerne står over for. Snart skal de kunne fremvise co2 regnskab, de skal kende deres forbrug og deres værdikæde og forsynings kæde, og de skal være en del af en større bærdygtig plan.

Den nødvendige ønskværdige forandring
De 6 niveauer af engagement
De 6 niveauer af indstillinger
Digitalisering

 

Praktiske informationer

Intensivt og eksklusivt kursus – 3 dage, på luksushotellet Marriott ved vandkanten, fuld forplejning, morgenmad, frokost, kaffe og sødt, og vand under hele kurset.

Deltagerne tilbydes efterfølgende at komme ind i et pro-sparringsnetværk og med muligheden for, at blive tilknyttet som freelance konsulent i et Match med en eller flere organisationer.

Tilgængelig strategisk værktøjskasse til at søge inspiration og modeller indenfor ledelse og organisation.

 

Nye datoer på vej