Relationsuddannelse

Lederskab - Relationer - Kommitment

Tag en uddannelse der giver dig format til at tage det fulde lederskab over dit liv, og over dine relationer. 
Få kontakt til dine potentialer, og opnå de stærkeste kompetencer til dit virke i familien, på arbejdspladsen og i verden.
Denne uddannelse kaldes for Relations-praktiker og tager 1 år.

Året hvor du sætter dig i førersædet

Det handler om dig og dit personlige lederskab.
Dig i forhold til verden gennem relationer, din partner,
i forhold til din familie, til dine børn, til dine venner, og til dit virke/arbejdsliv.
Du bliver styrket i at være dig. Du får modet til at tage ansvaret på dig, og derved evnen til at skabe nærværende relationer.

Året er bygget op omkring selvledelse og selvindsigt, med fokus på det personlige lederskab, gennem bevidsthed, ansvar, kontakt, nuet, følelser, værdier og drømmen om et bevidst liv.  

Vi arbejder med at få psyken, det mentale, følelserne og kroppen til at forbinde sig til dit autentiske selv, og deri et samarbejde om det, der giver mening, mod og frihed for dig.    

“Når vi får styr på os selv,
får vi styrket vores kompetence til at skabe relationer”

Nøgleord i uddannelsen

Lederskab – Autencitet – Ansvar – Kontakt – Kommitment – Bevidsthed 
Refleksion – 
Empati – Indsigt – Rummelighed – Grænser

 

 Relationskompetence er fremtidens stærkeste kompetence.

Uden stærke relationer imellem mennesker,
kan vi ikke skabe de nødvendige forandringer. 

I en verden i forandring – har vi brug for det relationelle

Vi kan let miste os selv i tempoet og detaljerne, både i vores privatliv, såvel i vores arbejdsliv.

Når vi mister os selv, mister vi også hinanden, og desværre med store konsekvenser, både arbejdsrelateret, i vores privatliv og for vores sundhed og trivsel.

Hvis vi ikke har nogen gode relationer at arbejde sammen med og at stå sammen med, i vores arbejde, så ryger mening og motivationen og de gode forandringer udebliver.

Konsekvenserne på arbejdsmarkedet bliver, at når vi mister gejsten, meningen, mister vi også effektiviteten og derved konkurrenceevnen og kvaliteten.

Vi er ikke noget uden relationer. Det er igennem relationer vi styrker os.
Og det er i de nære relationer vi healer op, og det er i relationerne vi finder mening, mod og sammenhæng.

Vi har brug for at leve og arbejde på en anden måde, hvor vi styrker os selv og styrker hinanden.

Tiden, hvor vi kun arbejder for at tjene penge, er ikke længere nok eller tidssvarende.

Vi er nødt til at arbejde for et større formål, for en større helhed, og for vores fælles bedste, som er bundet til en større social og global ansvarlighed.

Vi kan dog ikke forandre meget, før vi får skabt den nødvendige forandring i os selv.

Når vi står os selv nær, og i stærke relationer til andre, kan vi blive medskaber af den verden, vi ønsker at leve, bo, og arbejde i.

Det er derfor vigtigt, at vi sætter ind med bevidstheden om, at det er relationer, der skaber det nødvendige bindeled. Det er mennesker der skaber. Hvad dette skaberrum så end måtte være. Relation fremmer og højner; kvalitet, nysgerrighed, mod, udholdenhed, fællesskabsfølelse, tilhørsforholdene, tryghed, livskvalitet og glæde.
For hvem der tager en Relations uddannelse, kan være med til at gøre den nødvendige forskel.  

Hvorfor tage en uddannelse til Relations Praktiker

I alle sammenhænge handler det om, for os mennesker, at høre til.
Vi er flokdyr og i større og mindre grad sociale væsener.

Vi har alle behov for at være i relation til nogen.
Er vi ikke dette, vil ensomhedsfølelsen begynde at nage os.
Vi bliver en ”mindre” udgave af os selv, hvor selvfordømmelse og selvkritik får os til at holde kortene tæt til kroppen.

På baggrund af manglende nære relation, der indeholder accept og anerkendelse, reagerer nogen med modstand og oprør.

Rigtig mange steder er vi blevet individualister, og vil ”klare det selv”, i sådan en grad at der i samfundet er store tal på stress, angst og følelsen af utilstrækkelighed.

Dette gælder på arbejdspladser, i hjemmene, i familierne, i
børnene/de unge mennesker og i parforholdene.

Hvis vi ikke har gode relationer at arbejde sammen med, stå skulder mod skulder med, så mister vi mening og motivationen. Og har vi ikke fornemmelse af at relationen kan bære, bliver vi utrygge og bange, og vi reagerer med forsvar som bliver til konflikt materiale.

Med en Relations uddannelse vil du have en ballast og stå med viden og kompetencerne til at gøre en væsentlig forskel og forandring – i alle livets hjørner.   

Behovet er kompetencer i relationsarbejde

Skal vi gøre en forskel, handler det om at skabe sunde forbindelser til hinanden, hvor relationen støtter begge parter,  og hvor vi spiller hinanden gode, løfter sammen og hvor vi fra et møde, går styrket derfra.

I arbejdet med andre mennesker er der behov for, at skabe relationer for at der kan skabes tryghed.

Tryghed er altafgørende for trivslen.
Kan vi skabe relation i de sammenhænge vi befinder os i, vil både trivslen i os selv stige, og trivslen vil stige i dem, vi skaber relation til.

Trivslen trænger til at stige på børneniveauet, ungefeltet,
ældreområdet, i parforholdene og på arbejdspladserne.

At højne trivslen er hvad en Relations Praktiker netop kan praktisere.

Udbyttet af uddannelsen til Relations Praktiker

Udbyttet vil som det vigtigste være den forandring, som du kommer til at mærke på din egen krop og sjæl.
Du bliver styrket i at være dig. Styrket i at få modet til at tage ansvaret på dig, og derved opnår evnen til at skabe nærværende relationer.

Du vil få styr på dine værdier og dit eget værd.

Du vil mærke friheden i at komme nærmere dig selv.

Du vil kunne skabe relationsbånd til dine nære på et dybere plan. Til venner og familie, til børn og unge, og til din partner.

Du vil kunne indgå i relationer i professionelle sammenhænge, som skaber dynamik på arbejdspladsen.

Det er berigende at gøre en forskel for de mennesker, du er sammen med, arbejder sammen med – og arbejder for og med.

Relations-praktiker uddannelsen

Det personlige lederskab

Vi tilbyder en uddannelse som giver dig format til at tage det fulde lederskab over dit liv. Over 6 moduler kan du få udviklet dine ressourcer til at skabe lige netop de relationer du ønsker at opnå i dit privatliv, og i dit virke i livet. 
På denne uddannelse præsenterer vi dig for de stærkeste kompetencer til at skabe forandringer for dig selv, og for andre mennesker. Alt sammen til styrkelse af relationerne.

6 moduler a´ 3 dage. Over et lille år.  kl. 9.00-17.00.
Modul 1. Hvem er du og hvordan er du kommet dertil.

Første modul indeholder introduktion af lærerne og modulerne. Vi snakker om forventninger, rammer og etiske regler.
Vi arbejder med livshistorier, roller, identitet, Essensmodellen, overlevelse og trivselspyramiden, grundfølelser, grundfrygt og grundkonflikt.
Din udviklingskontrakt med dig selv i forbindelse med denne Relations uddannelse.
Fokus er Relationen til dig selv.

Modul 2. Destruktivitet, afhængigheder og negative mønstre

På dette modul arbejder vi med emner som Tilknytning, svære følelser, forsvarsmekanismer, familiedynamik, opstilling, familiemønstre, skyggesider, de skjulte overlevelsesstrategier og nervesystemet.
Fokus er Relationer i familier og familiedynamikker.

Modul 3. Relationer, roller og forstyrrelser.

På dette modul tager vi fat i metoder til hvordan man skaber relationer.
Vi arbejder med De fire livsarenaer, relations-skabelse, kropbevidsthed, tab og svigt, sorg og afsked, relations mapping, de fem farveller, kontaktformer, nærvær, opmærksomhed.
Fokus er opbygning og skabelse af god relation til dig selv – og relationer til andre.

Modul 4. Parforhold – hvordan relationen skabes og vedligeholdes kærlighedsfuldt.

På dette modul arbejder vi med konfliktløsning, forskellighed, det maskuline og feminine, 7 typer parforhold, kommunikation, tilknytning i parforhold, polarisering, drømme og illusioner. Hvordan man holder fast i gløden i langvarige forhold.
Fokus er Relationen i et parforhold

Modul 5. Empati og medfølelse

På dette modul arbejder vi med evnen til at sætte sig i en andens sted. Ud fra vinklen af tillid, at sætte sig i den andens sted, tillid, nuet, kommunikation, opmærksomhed, at lytte og være nærværende, voicemapping og compassion.
Fokus er forstærkning af relationer. Dig kontra en anden/andre.

Modul 6. Dine livskontrakter og visioner 

På dette modul arbejdes der med: grundvilkår, reframing, tranformation, visioner, fællesskaber, forskelligheder, selv- og samregulering. Fokus er arbejdsliv og relationskompetence og på din fremtid.

Datoer for det kommende hold i 2024:

April/maj: 30. + 1. + 2.

Juni: 10. + 11. + 12.

August: 13. + 14. + 15.

September: 24. + 25. + 26.

November: 5. + 6. + 7.

December 10. + 11. + 12. 

Vi har lagt det på hverdage, da vi er af den overbevisning at enhver leder vil støtte op om at medarbejdere får fri til at deltage. Finansiere det helt eller gennem bruttolønsordning.

Pris

45.000 kr.

Afdragsordning kan aftales.

Relations-praktiker uddannelsen er på mange måder det bedste fra vores mange år med uddannelser, indenfor psykoterapi, coaching, ledelse, kommunikation, og vi er særligt glade for at denne uddannelse kan give dig merit til at gå videre på psykoterapeut uddannelse. 

Er du nysgerrig og har spørgsmål, så endelig kontakt os.

Mads på 26841084  og  Inge på 60184919