Relations-praktiker 1. år

Illustration: Helena Hülsen

Det personlige lederskab


Modul 1. Hvem er du og hvordan er du kommet her til.

Introduktion, forventninger, rammer og etiske regler. Din historie, roller, identitet, Essensmodellen, overlevelse og trivselspyramiden, grundfølelser, grundfrygt og grundkonflikt. Din udviklingskontrakt med dig selv.


Modul 2. Destruktivitet, afhængigheder og negative mønstre

Tilknytning, svære følelser, undgåelse og forsvarsmekanismer, familiedynamik, opstilling, familiemønstre og gentagelser, skyggesider, de skjulte overlevelsesstrategier


Modul 3. Relationer, roller og forstyrrelser.

De fire livsarenaer, relations-skabelse, gestaltløget, tab og svigt, sorg og afsked, relations mapping, de fem farveller, kontakt og kontaktformer, nærvær, opmærksomhed.

Modul 4. Parforhold, det gode parforhold og forhindringerne i at få skabt det gode parforhold.

Konfliktløsning, forskellighed, det maskuline og feminine, 7 typer parforhold, ansvarlig kommunikation, gode spilleregler, hvad de gode forhold gør, tilknytning i parforhold, polarisering, drømme og illusioner. Hvordan man holder fast i gløden i langvarige forhold.

Modul 5. Empati og medfølelse

At sætte sig i den andens sted, tillid, nuet, kommunikation, opmærksomhed, at lytte og være nærværende, voicemapping, livsstrategier og leveregler

Modul 6. Livet og glæden ved at hænge ved- og hænge ud.

Grundvilkår, reframing, tranformation, visioner, mening, fællesskaber. Forberedelse til andet år, det professionelle virke.

Illustration: Helena Hülsen

Forandrings-praktiker 2. år

RELATIONER DANNER ORGANIATIONER

Det bærende i uddannelsen er det bærende i relationerne, som ikke kan sættes op som teori, læresætninger, eller værktøjer.

Det er dét, der opstår, når tilliden er skabt, at der opstår en anden orden, et andet system, end hvad det analytiske system kan bistå med.

Det er i tilliden i, at vi som individ kan være bærdygtig i os selv, og vi har dét lederskab, der skal til, for at gå i samarbejde-, i kompagniskab-, og i ledende positioner i organisationen, for at få det bedste ud af det mulige.I samme tillid til, at vi sammen har alt hvad vi har brug for, for at samskabe den verden, vi ønsker at være i aktiv i.

Vi tager udgangspunkt i de studerendes ønsker for, hvordan de ønsker at arbejde med mennesker i forandringsprocesser. Om de ønsker at forstærke deres position som Relations-Praktiker, og gå med coaching, eller det er at styrke deres lederskab i deres virke, eller om det er som konsulent eller iværksætter med et givent projekt, så er det dét, den enkelte arbejder ud fra.

Uddannelsen er bygget op omkring det som styrker den enkelte og samtidig danner rammer for et profesionelt lederskab og styrken i stærke relationer.

Illustration: Helena Hülsen

Formålet

Når vi tænker i helheder,
bliver formålet både etisk og bæredygtigt,
her opstår et kommitment, hvor alle ønsker at bidrage og tage det nødvendige ansvar.

Illustration: Helena Hülsen

Modul 1. Visionerne om et meningsfyldt liv.

Vi sætter kursen gennem visioner, og sætter strategien derefter. Fra overlevelse til trivsel – vision til mission.

Vi arbejder med mening, trivsel, motivation, strategier, essens coaching, typologi (menneske typer) og kommunikation, samt samarbejde.

Modul 2. Iværksætteri – fra ide til praksis

Vi arbejder med kreative processer, og træder ud af fornuft og forud indtagelser. Vi arbejder med at få øje på begrænsninger, og de forhindringer som opstår, når man forsøger sig med nytænkning. Vi arbejder med de forskellige intelligenser, og den japanske filosofi Akigai, der betyder summen af et meningsfyldt liv.

Modul 3. Kommunikation – Trivselssamtaler

Vi ruster os til den svære samtale. Hvordan griber vi og holder hinanden i det svære?

Vi arbejder med samtalens kunst, det trygge rum, tillid og empati, god dialog og feedback. Strategisk kommunikation, Sokratisk dialog, Fænomenologi.

FORANDRING UDEN FORANKRING I DEN FØLELSESMÆSSIGE
OG SOCIALE BEVIDSTHED, OG UDEN ET FÆLLES COMMETMENTS,
ER GANSKE ENKELT STRESS OG SPILD AF RESURSER.

Modul 4. Organisator – Konsulenten som god praksis

Vi ser på organisationen ud fra god ledelsesskik og praksis. Vi arbejder med relations-ledelse, helhed, ressourcer og meningsfuld reduktion og effektivitet.

Governance & Advisory Plan, forandringsledelse, formålsledelse, etisk kompas, effektivitets kompasset.

Vi arbejder med relationer og kommitment som det gennemgribende i kulturskabelse.

Modul 5. Bæredygtighed – Ned på jorden og tilbage

Vi ser på hvordan kan vi gøre os gældende i social og global ansvarlighed.

Vi ser på formål og mening som en stærk faktor, som motivation og drive i en verden, der har brug for forandring. Vi arbejder med værdiskabelse, optimering og klimaaftryk.

Modul 6. Strategisk rådgivning og formålsdrevet ledelse og organisation

Organisationspraksis, ledelse i praksis, lederstile, motivation, talens og ordets magt. Vi ser på ledelsespraksis i følelsesmæssig- og social intelligens.

Vi ser på partnerskaber og syndikater som arbejder interesse-styret udenfor almindelig organisations rammer og struktur.

Nøgleord, Identitet, kommunikation, formål, kontakt, relationer, udvikling, væredygtighed

Illustration: Helena Hülsen

Vi kan ikke løse vores udfordringer
på samme niveau, som de er skabt