Visionen om det skabende i os og imellem os

Vores vision er at skabe en skole, en uddannelse, der samler op på det, vi har mistet som menneske og som samfund.
Og endnu vigtigere; Det vi har brug for som mennesker, til at kunne være med i forandringerne, i stedet for at falde af og falde af.
Et livsstudie i praksis, hvor det er helheden og det relationelle, der få det hele til at hænge sammen og er livsændrende i alle livets dimensioner.

Det bærende er “Det personlige lederskab”. Her vil det være det personlige lederskab, der bliver styrket, det at få modet til at være sig selv, og deri styrkelse af alle relationer, og det er med fokus på relationer vi styrker os selv og hinanden.

Vi arbejder ud fra et kvadratisk landkort, med dig i forhold til livets relationer, de nære, de værdifulde, de familiære, og de arbejdsrelateret og virksomme.

Andet studieår handle om det professionelle virke, som vil blive et stærkt lederskab i organisation og forandringsledelse, og som skal bruges professionelt, i relationer, og i teams, og i hele organisationen. Vi uddanner i et skabende lederskab, som har sit center i det relationsskabende. Dette vil styrke den enkelte, som leder, som konsulent, som iværksætter og som relations- og organisations coach.

Alt handler om relationer, empati og menneskekundskab, hvis vi ønsker at få skabt de forandringer, vi ønsker at være en del af.

Formål, ansvar, sammenhæng og kommunikation er nogle af de komponenter, som sikrer, at alle ønsker at bidrage og være medskabere af et meningsfyldt og virksomt liv og arbejdsliv

Illustration: Helena Hülsen

Bæredygtigheden starter i os selv

At arbejde med mennesker, det at kunne styrke relationer og skabe de nødvendige forandringer, om det er mellem 2 mennesker, et team, en gruppe eller en organisation, kræver de samme grundlæggende forudsætninger.

Det handler om at styrke drømmen om at være en god leder, selvstændig, iværksætter, Relations Praktiker, coach, eller konsulent. Det handler om mennesker og evnen til at danne relationer, og de faktorer, hvori vi kan mødes, samarbejde og måske vigtigst af alt, at samskabe en bæredygtig fremtid.

Ansvar er kernen i alt lederskab. Ansvar er noget vi skal vokse ind i, ansvar for vores egen sundhed og trivsel, foruden det at finde mening og formålet med vores liv og vores måde at være i verden på.

Kontakt er en af nøglerne, sammen med evnen til at kunne sætte sig selv til side, det at lytte og dét at sætte sig i den anden sted. Empati og medfølelse er forudsætninger for en stærk relation.

Kommunikation Vi arbejder med konfliktløsning, konfliktfri kommunikation, det følelsesmæssige sprog, og særligt et empatisk assertivt sprogbrug.

Bevidsthed, er måske hovednøglen både ud imod verden, men også til vores følelser, værdier, vores selvindsigt og selvforståelse.

Motivation, strategi, samarbejde, formål og bæredygtighed er nogle af de emner, vi kommer omkring, og som er med til at klæde Relations-Praktikeren på.

Coaching er en af strategierne for vores forandringsledelse. "Den Levende Organisations" lærings- og organisations forståelse er med i værktøjskassen, sammen med metoder fra Teori U og Blue Ocean strategi.

Visionen

Vores Vision er at få skabt forandringsprocesser,
der gør vækst & udvikling til alles bedste og for en verden i balance

Illustration: Helena Hülsen

© 2022 Institut for Sundhed og Trivsel