Helheden i enkeltheder

Relations-praktiker 

Første år sætter du dig i førersædet

Det er dig og dit personlige lederskab, dig i forhold til verden gennem relationer, din partner, i forhold til dine børn/familien-, til dit virke/arbejdsliv-, til venner og relationer. Du bliver styrket i at være dig, få modet til at tage ansvaret på dig og derved evnen til at skabe nærværende relationer.

Nøgleord

Lederskab, ansvar, kontakt, relationer, nuet, kommitment, bevidsthed, etik, helhed, refleksion

Forandrings-praktiker

Her bliver det dit professionelle virke som styrkes.

Vi går i dyden med dine drømme om et aktivt meningsfyldt liv i forhold til dit arbejdsliv.
Her sættes fokus på din karriere-mission, om det er som leder, selvstændig, iværksætter, konsulent eller som coach. Du styrkes i relationer, formål- og forandringsledelse for relationer, teams og organisationer.

Nøgleord

Formål, identitet, ledelse, kommunikation, relation, udvikling, organisation, motivation, kommitment, innovation og bæredygtighed

Illustration: Helena Hülsen

Udbytte - personligt og professionelt

Dit personlige udbytte

Du bliver styrket i dit personlige lederskab.

Du får en stor grad af selvindsigt og empati og medfølelse for andre mennesker.

Du får fat i dit selvværd og mere selvtillid, bliver mere modig, og får kendskab til både det, der trigger dig og hvad dine livsværdier er.

Du bliver trænet i nærvær, nuet, opmærksomhed, og ikke mindst i at tage det ansvar, som giver dig et stærkt lederskab.

Du får styrket din troværdighed og modet til at være ærlig og stå ved dig selv, og så bliver du stærk i sociale relationer og relations skabelse, konflikthåndtering, feedback og aktiv lytning, kommunikation og de nærværende samtaler

Det professionelle udbytte

Du får styrket dit professionelle lederskab med kernekompetencer til at lede, motivere, kultivere forandringsprocesser, skabe relationer, sammenhæng, sammenhold og bæredygtig værdiskabelse for mest muligt, for mindst muligt.

Det bliver et lederskab med fokus på relationer, forandring og formål, som styrker succesen som; medarbejder, selvstændig, iværksætter, konsulent eller som coach, i relationer-, i formål- og forandringsledelse for teams og organisationer.

Relations-ledelse bliver fremtidens vigtigste kompetence i organisation, fællesskab og samarbejde.


© 2022 Institut for Sundhed og Trivsel