Priser

Vi har skabt en uddannelse, hvor det er mennesket og det bæredygtige i relationer som er i fokus.

Relation-Praktiker

2 semestre - 6 moduler
Fra mandag til onsdag 9-17
5 studie-aftener i mindre grupper
Pris: 32.000 kr.

Forandrings-Praktiker

2 semestre - 6 moduler
Fra mandag til onsdag 9-17
5 studie-aftener i mindre grupper
Pris: 32.000 kr.

Illustration: Helena Hülsen

© 2022 Institut for Sundhed og Trivsel