Livs- og forandrings mestring

Relations- & Forandring-praktiker er en uddannelse i livsmestring, forandring og kommitment gennem personligt lederskab og relationsdannelse.

Illustration: Helena Hülsen

Relations Praktiker - Det personlige lederskab
1. år

Første år er bygget op omkring selvledelse og selvindsigt, med fokus på det personlige lederskab, gennem bevidsthed, ansvar, kontakt, nuet, følelser, værdier og drømmen om et bevidst aktiv liv.

Vi arbejder med at få psyken, det mentale, følelserne og kroppen til at blive en del af bestyrelsen, og deri et samarbejde om det, der giver mening, mod og frihed.

Når vi får styr på os selv, får vi styrket vores relationer, parforhold, familie, børn og ikke mindst karrieren.

Forandrings Praktiker - Forandringsledelse og formålsledelse
2. år

Andet år, handler det om at styrke relationer og fællesskaber, skabe strategier for nødvendige og meningsfulde forandringer, at samle og organiserer og eliminere udfordringer og konflikter.

Det at finde mening og motivation, for individer, par, teams eller hele organisationen.

Vi tager udgangspunkt i de studerendes ønsker for et fremtidigt virke og rolle i et aktivt arbejdsliv.

Illustration: Helena Hülsen

Relations- og Forandrings-praktikeren

Relations- & forandrings praktikeren er trænet i formålsdrevede organisationer, coaching, forandringsledelse, relations-ledelse, innovation, governance, strategisk ledelse- og kommunikation. En sokratisk tilgang, "i ikke at vide, men i at søge" mening, muligheder, sammenhæng og kommitment.

Uddannelsen tager sit afsæt i de menneskelige resurser og potentialer Human Faktor gennem den  følelsesmæssig- og sociale intelligens, og med en humanistisk- og eksistentiel filosofisk/fænomenologisk tilgang.

Uddannelsen er processtyret og derved bliver det praktisk i forhold til de studerende og deres ønsker, fremfor projektorienteret for læring, system og program.

Vores uddannelse er bygget op omkring 4 semestre, 2 gange 6 moduler.


© 2022 Institut for Sundhed og Trivsel