Relationsuddannelse

Lederskab - Relationer - Kommitment

Få en uddannelse, der giver dig format til at tage det fulde lederskab over dit liv, dine relationer og dit virke, samtidig med at du får de stærkeste kompetencer til at skabe forandringer for andre, i relationer, i teams og i organisationer

Illustration: Helena Hülsen

Helheden i enkeltheder

Første år er bygget op omkring selvledelse og selvindsigt, med fokus på det personlige lederskab, gennem bevidsthed, ansvar, kontakt, nuet, følelser, værdier og drømmen om et bevidst aktiv liv.

Vi arbejder med at få psyken, det mentale, følelserne og kroppen til at blive en del af bestyrelsen, og deri et samarbejde om det, der giver mening, mod og frihed.

Når vi får styr på os selv, får vi styrket vores relationer, parforhold, familie, børn og ikke mindst karrieren.

Livs- og Forandrings Mestring

Relations- & forandrings praktikeren er trænet i formålsdrevede organisationer, coaching, forandringsledelse, relations-ledelse, innovation, governance, strategisk ledelse- og kommunikation. En sokratisk tilgang, "i ikke at vide, men i at søge" mening, muligheder, sammenhæng og kommitment.

Vores uddannelse er bygget op omkring 4 semestre, 2 gange 6 moduler.

Illustration: Helena Hülsen
Illustration: Helena Hülsen

Verden i Forandring

Når vi mister vi os selv, mister vi også hinanden, og desværre med store konsekvenser, både arbejdsrelateret, i vores privatliv og for vores sundhed og trivsel.

Hvis vi ikke har nogen gode relationer at arbejde sammen med-, at stå sammen med, i vores arbejde, så ryger mening og motivationen og de gode forandringer udebliver.

Visionen

Vores vision er at skabe en skole, en uddannelse som samler op på det vi har mistet som menneske og som samfund.

Og endnu vigtigere; Det vi har brug for som mennesker, til at kunne være med i forandringerne, i stedet for at falde af og falde af.

Et livsstudie i praksis, hvor det er helheden og det relationelle, der få det hele til at hænge sammen og er livsændrende i alle livets dimensioner.

Illustration: Helena Hülsen

Relations- og Forandrings-praktikeren

Relations- & forandrings praktikeren er trænet i formålsdrevede organisationer, coaching, forandringsledelse, relationsledelse, innovation, governance, strategisk ledelse- og kommunikation. En sokratisk tilgang, "i ikke at vide, men i at søge" mening, muligheder, sammenhæng og kommitment.

Uddannelsen tager sit afsæt i de menneskelige ressourcer og potentialer gennem den følelsesmæssig- og sociale intelligens, og med en humanistisk- og eksistentiel filosofisk/fænomenologisk tilgang.

Uddannelsen er processtyret og derved bliver det praktisk i forhold til de studerende og deres ønsker fremfor projektorienteret for læring, system og program.

Vores uddannelse er bygget op omkring 4 semestre, 2 gange 6 moduler.

1. år
Relations-Praktiker
2. år
Forandrings-praktiker
Priser
Det praktiske

© 2022 Institut for Sundhed og Trivsel