Første år: Sæt dig i førersædet og styrk dine relationer

Første år handler om at udvikle dit personlige lederskab og styrke dine relationer i alle
livets områder. Fra din partner og familie til dit arbejdsliv og venner. Du vil opnå større
selvindsigt, mod til at tage ansvar og evnen til at skabe nærværende relationer.
Nøgleordene for dette år er lederskab, ansvar, kontakt, relationer, nuet, commitment,
bevidsthed, etik, helhed og refleksion.

Forandrings-Praktiker - Andet år: Styrk dit professionelle virke og bliv en dygtig forandringsleder

Andet år fokuserer på dit professionelle virke og styrker dine kompetencer inden for karriere, formål og forandringsledelse. Uanset om du ønsker at være leder, selvstændig, iværksætter, konsulent eller coach, vil dette år ruste dig til at skabe meningsfulde forandringer i relationer, teams og organisationer. Nøgleordene er formål, identitet, ledelse, kommunikation, relation, udvikling, organisation, motivation, commitment, innovation og bæredygtighed.

Personligt og professionelt udbytte

Dit personlige udbytte:

 • Styrket personligt lederskab
 • Øget selvindsigt, empati og medfølelse
 • Forbedret selvværd og selvtillid
 • Mod og kendskab til dine livsværdier
 • Træning i nærvær, opmærksomhed og ansvar
 • Styrket troværdighed, ærlighed og sociale relationer

Dit professionelle udbytte:

 • Styrket professionelt lederskab og kernekompetencer
 • Evne til at lede, motivere og skabe forandringer
 • Skabelse af meningsfulde relationer og bæredygtig værdiskabelse
 • Anvendelse af relations-, formåls- og forandringsledelse
 • Vigtigheden af relations-ledelse i organisationer og samarbejde

Livs- og forandringsmestring

Relations- & Forandrings-praktiker er en uddannelse i livsmestring, forandring og commitment gennem personligt lederskab og relations dannelse. Første år fokuserer på personligt lederskab og selvindsigt, mens andet år styrker dit professionelle virke og forandringsledelse.

Relations Praktiker - Det personlige lederskab (1. år)

Første år handler om selvledelse og selvindsigt. Fokus er på dit personlige lederskab, bevidsthed, ansvar, kontakt, nuet, følelser, værdier og drømme om et bevidst aktivt liv. Vi arbejder på at integrere psyke, sind, følelser og krop i en samarbejdende enhed baseret på det, der giver mening, mod og frihed. Dette år danner grundlaget for styrkelse af dine relationer, både i parforhold, familie, børn og karriere.


© 2022 Institut for Sundhed og Trivsel