INSTITUT FOR
SUNDHED & TRIVSEL
Reconnect

Genfind livet, mening, nærværet og kærligheden

Få forbindelse til dit dybe nærvær, og
bliv inspirere til et liv med mening

Kurser. Retræter. Forløb. 

Vi udvikler og underviser, mennesker og organisationer, til større bevidsthed, værendygtighed, forståelse og indsigt, således at sundhed og trivsel bliver det bærende i og mellem mennesker. ​

Vi skræddersyr forløb og kurser indenfor:
forandringsledelse, personlig- og ledelsesudvikling.

Vi tilrettelægger retræter til personer der ønsker fordybelse, nærvær og udvikling.

Samt for personer der er kommet ud af et kræft forløb.

Retræte i Sydspanien.
“Genfind livet, mening, nærværet og kærligheden”. Her handler det om at komme ned i tempo og ind i essens, for at sætte den rette kurs for et fremtidigt nærværende liv.

​ Mere end nogensinde har vi brug for at få reflekteret over livet, og gå på opdagelse i hvad som er bæredygtigt. At få skabt et liv med mening og i lidenskab. Tiden er inde til at sætte dagsordenen for det liv, vi ønsker, både i arbejde og i kærlighed.
“The Point of Gravity”
Et af de gennemgående temaer vi arbejder med, er at finde vores “Point of Gravity”, som betyder, at vi må være bærdygtige i os selv, som er vores egen væren i verden. Modsat det præstationsræs som har medført, at vi er blevet fremmed for os selv og hinanden. Det er først, når vi slipper vores gøren og præstationsræs og derned også vores afhængighed til tempoets rus, at vi begynder, at kunne være enestående, at kunne stå ene, at vi kan vælge hvilket liv, vi ønsker at leve.
Reconnect the lost Connection
Andre temaer vi arbejde med er  nærvær, bevidsthed, mening og lederskab

Vi arbejder på at fjerne det, som hindrer det dybe nærvær, det kræver for at leve et liv med mening, lidenskab og dybe relationer. Det er i dette nærvær vi bliver klarsynet på hvad, det er for et liv, der venter på os.

Det er i dette nærvær, i denne autentiske natur, vi kan komme i kontakt med vores dybereliggende savn til det liv, vi er skabt til at udfolde. Det handler om at turde drømme, turde at være visionær for et virksomt liv 360º.

Et lederskab hvor det er muligt at kunne tage hånd om alle livets hjørner, så det kan hænge sammen.

Kurser. Retræter. Forløb. 

Vi udvikler og underviser, mennesker og organisationer, til større bevidsthed, værendygtighed, forståelse og indsigt, således at sundhed og trivsel bliver det bærende i og mellem mennesker. ​

Vi skræddersyr forløb og kurser indenfor:
forandringsledelse, personlig- og ledelsesudvikling.

Vi tilrettelægger retræter til personer der ønsker fordybelse, nærvær og udvikling.

Samt for personer der er kommet ud af et kræft forløb.

“At tage friheden på sig”
Hvis vi ønsker at være herre i eget liv, så er vi nødt til “At tage friheden på os”. Vi er grundlæggende frie til at sætte rammerne op for os selv og de sociale sammenhænge, vi indgår i. Det er denne frihed, de fleste ikke kender, eller ikke tør tage på sig.
“Værendygtighed”

Først når vi bliver, den vi er, er det muligt at vælge det liv, vi ønsker. Vi taler om “Værendygtighed” som betyder, at vi kan sevregulere os, så vi kan svinge tilbage til en dybere ro i os selv. Det at vi kan have travlt uden at miste os selv. Det kræver dog, at vi er beskæftiget med det, som giver os mening.

“Vores højeste værdi”

Vores inderste og højeste værdi som menneske,
er vores ubetingede grænseløse bevidsthed,
denne bevidsthed er inkluderende, fri, ren, medfølende og i samklang med alt levende.

Mads Vang Christensen